How to Raise the Potential of Your Muscle

vrouwelijke paramedicus voor ambulance - ems stockfoto's en -beelden

Desalniettemin is het toedienen van steroïden verantwoordelijk voor de snelle ontwikkeling van 'tribal strength', maar het werken met gewichten is minstens zo belangrijk en dit komt niet alleen voort uit de competitieve aspecten' van onze sportactiviteit. Trainen met gewichten heeft ook op de lange termijn een hoog risico op defecten! Het is beter om het artikel te overwegen voordat u routines gaat oefenen die bijvoorbeeld gewichten of machines verzekeren – inclusief pompen, losse gewichten, zandzakken, vaten en banden. Het artikel zelf is gericht op het onderwerp 'Elektrolyse'.

Overgangsstappen en fundamentele concepten:

Elektrolyse is gewoon het proces van chemische reacties, die worden opgewekt door een verandering in de elektrische potentiaal. De potentiaal is open of gesloten en dit vormt de reden waarom de energiepotentiaal op zowel de positieve als de negatieve pool van een elektrisch circuit afhankelijk is van het spanningsverschil tussen twee objecten (energie).

Het proces van elektrolyse functioneert het beste op het microniveau van een spiervezel en op het niveau van potentiaalverschillen. Om spanning te creëren, moeten we het potentieel van de spiervezels verhogen, wat op twee verschillende manieren mogelijk is:

Om kortdurende spanning te produceren, verhoogt u het potentieel van de spiervezels door het potentiaalverschil tussen de twee te verminderen. Met andere woorden, onze spieren blijven 'geneutraliseerd' of in een potentieel evenwicht. Overmatige spanning wordt daarom geproduceerd door het potentiaalverschil tussen de twee te vergroten.

Om het potentiaal van een spiervezel te verhogen, moet men ook het potentiaalverschil van die spiervezel verlagen door het potentiaalverschil te verhogen. Dit wordt 'alkalisering' genoemd. En het komt voor wanneer de spiervezel 'alkalisch' of geëlektrificeerd wordt.

Het plateau van potentialen is wanneer de potentialen van zowel de kortetermijnpotentialen (spanning) als de langetermijnpotentialen (potentiële energie) zijn. En elke bodybuilder zou absolute controle moeten hebben over dit potentieel, zowel op korte als op lange termijn.

Effectief herstel:

metabolisme:

Ik zei net dat onze spieren de grootste machines in het lichaam zijn en verantwoordelijk zijn voor 14% van onze 'energiebehoefte'. We hebben ook op elk moment de beschikking over het energiepotentieel van ons lichaam – dit kunnen we gebruiken voor zowel directe acties als voor verdere training, dat wil zeggen oefeningen.

Het is echter niet mogelijk om een ​​hoog niveau van potentiële energie langer dan twee seconden vol te houden, dit wordt 'metabolisme' genoemd. We kunnen dit bereiken door het tempo van de potentiële energieproductie gedurende de duur van een activiteit te beheersen.

Herstel is echt geen activiteit die we ons kunnen veroorloven om elke dag te herhalen. De term recuperatie betekent eigenlijk het tegenovergestelde: 'terugkeren naar gezondheid'. Recuperatie vereist een activiteit die specifiek is voor de eisen van een activiteit en van het lichamelijke systeem als geheel. Deze activiteit is echt een activiteit van het CZS (cognitief, gedragsmatig en emotioneel). Lukt een bepaalde activiteit niet, dan is 'herstel' onmogelijk. Daarom moet ons herstel een activiteit zijn die specifiek is voor de activiteit en die tegelijkertijd onze cognitieve, gedrags- en emotionele systemen stimuleert en versterkt.

Het centrale zenuwstelsel (CZS) heeft twee componenten:

Theplateau: 'het niveau van fitheid bereikt vóór het aantrekken van een blessure' (Wisloff, 2007)

Het plateau is de maximale potentiële energie die beschikbaar is vóór een negatieve reactie op een stimulus. Het plateau is hoger dan het centrale zenuwstelsel (CZS), dat een specifieke dialectische stasis (SDS) in stand houdt. De SDS handhaaft de basislijn in termen van de toestand van het functioneren van het zenuwstelsel. Zodra het centrale synchrone systeem (CZS) een nieuwe fase opent, genaamd de State of the Brain (SOW). Dit wordt gevolgd door de State of the Body (SOW) en ten slotte door State of the Race (SWR). De State of the Race is de verhoogde staat van bewustzijn die mogelijk is op specifieke motorische en cognitieve vaardigheidsgebieden tijdens competitie. De toestand van het lichaam is strikt genomen de mate waarin het lichaam functioneert in overeenstemming met de uitgebreide normen van gelijkgestelde en cognitieve nood.